ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
ประจำเดือน:  มิถุนายน 2567

ภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเดือนมิถุนายน 2567
สภาวะปกติ

ความหมายของสัญลักษณ์:
ผิดปกติ เฝ้าระวัง ปกติ
หมายเหตุ:
CAP_2219 หมายถึงอัตราการใช้กำลังการผลิต หมวดผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
EX_401140 หมายถึงปริมาณการส่งออกยางนอก ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
EX_401150 หมายถึงปริมาณการส่งออกยางนอก ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน
PMI_JAPAN หมายถึงดัชนี PMI ภาคการผลิต
SHIP_2219 หมายถึงดัชนีการส่งสินค้า หมวดผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

บริการของกลุ่มอุตสาหกรรมยาง

RIU ได้ทำการรวมรวมข้อมูลต่างๆ นำมาแสดงข้อมูลในรูปแบบรายงาน กราฟ และตารางต่างๆ มากมาย เช่นรายงานสภาวะรายเดือน สถิติการค้า ผู้ประกอบการ บทวิเคราะห์ และอื่นๆ


View All

View All

View All

View All

View All

View All
    ผู้เข้าชม:  5,425,126 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  6,942,461 ครั้ง
    สมาชิก:  0 ราย
    บุคคลทั่วไป:  445 ราย