กลุ่มอุตสาหกรรม:
ประเภทข้อมูล:
ปี:

ทุกผลิตภัณฑ์
ทุก HS-Code
 
ทุกประเทศ
 
    กรุณาใช้เมาส์คลิกเลือกรายการที่ต้องการ หากต้องการเลือกหลายรายการกรุณากดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วใช้เมาส์คลิกเลือกรายการ

   ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนพฤษภาคม 2567

ไม่พบข้อมูล

* ข้อมูลเรียงลำดับ 5 อันดับแรกจากมากไปหาน้อย เช่น ลำดับแรกคือประเทศมีการมากที่สุด และ Others หมายถึง ประเทศนอกเหนือจาก 5 อันดับแรก

เรียงจาก: Export to