กลุ่มอุตสาหกรรม:
ประเภทข้อมูล:
ประเภทรายงาน:
จากปี:
ถึงปี:  

ทุกประเภทสินค้า
 
ทุกประเทศ
 
    กรุณาใช้เมาส์คลิกเลือกรายการที่ต้องการ หากต้องการเลือกหลายรายการกรุณากดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วใช้เมาส์คลิกเลือกรายการ

   ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนมีนาคม 2567
   พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของสินค้านำเข้าและส่งออก
   ข้อมูลปี 2555-2559 แก้ไขล่าสุดเดือนตุลาคม 2560 เนื่องจากกรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล