เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

 เอกสารวันที่เอกสาร
แผ่นไม้ไผ่สานกันความร้อนจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพารา 9 มี.ค. 2566
อิทธิพลของระยะเวลาการบดยางต่อการพักความเค้นของยางธรรมชาติโดยใช้เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 17 ส.ค. 2564
“วัสดุดูดซับจากยางพารา” นาโนเทคโนโลยีสำหรับขจัดน้ำมันปนเปื้อน 30 มิ.ย. 2564
สมบัติทางกายภาพของยางโฟมธรรมชาติเสริมแรงด้วยเส้นใยตาล: ผลของการทำการปรับปรุงพื้นผิวด้วยสารละลายด่าง และปริมาณเส้นใย 3 ม.ค. 2564
การคำนวณการถ่ายเทความร้อนรวมสำหรับหลังคาคอนกรีตที่ติดตั้งฉนวนยางฟองน้ำเซลล์ปิดจากยางธรรมชาติ STR 20 1 มิ.ย. 2563
การอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญเสียของยางธรรมชาติผสมเขม่าดำ 27 มี.ค. 2563
“คลีน-KLEAN” เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียในกระบวนการแปรรูปยาง 19 ก.ย. 2562
ยางซิลิโคนเหลวสำหรับงานพิมพ์ 3 มิติ 19 ก.ย. 2562
สารรักษาความเสถียรน้ำยางธรรมชาติจากน้ำมันปาล์ม 26 ก.ค. 2562
ยาง e-Rubber 25 ก.ค. 2562
การนำเขม่าดำกลับมาใช้ใหม่ 15 พ.ค. 2562
การลดปริมาณเจลในยางธรรมชาติ 11 ก.พ. 2562
การพัฒนาระบบความปลอดภัยในยางรถยนต์ 15 มิ.ย. 2561
แผ่นยางป้องกันไฟฟ้าสถิต (anti-static rubber sheet) 18 เม.ย. 2561
ยางซ่อมแซมตัวเองได้ (self-healing rubber) 16 ม.ค. 2561
นวัตกรรมการผลิตน้ำยางข้นปราศจาก TMTDZnO 2 พ.ย. 2560
น้ำมันจากเมล็ดยางพารา 14 ก.ค. 2560
สารต้านจุลินทรีย์ในยาง 14 ก.ค. 2560
ยางนาโนคอมพอสิต 15 พ.ค. 2560
เส้นใยนาโนเซลลูโลสจากไม้ยางพารา 15 พ.ค. 2560
การวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติด้วยเพอร์ออกไซด์ 15 ก.พ. 2560
การดัดแปรยางธรรมชาติทางเคมี 15 ก.พ. 2560
ยางพาราผสมคอนกรีต 25 พ.ย. 2559
น้ำยางข้นชนิดครีม 25 พ.ย. 2559
ยางดูดน้ำ/ยางพองน้ำ 15 ก.ค. 2559
“พาราโวลา” โฟมยางพาราดูดซับน้ำมัน 15 ก.ค. 2559
จอกยางเคลือบสารนาโน 15 ก.ค. 2559
ยางติดโลหะ 19 พ.ค. 2559
การพัฒนากาวจากน้ำยางธรรมชาติ 19 พ.ค. 2559
สารฟอกสียาง 19 พ.ค. 2559
การปรับแต่งพื้นผิวของแผ่นฟิล์มจากน้ำยางธรรมชาติสำหรับทำถุงมือยางเคลือบอนุภาคนาโน 19 พ.ค. 2559
หุ่นจำลองยางพารา 19 พ.ค. 2559
พลาสติไซเซอร์สำหรับอุตสาหกรรมยาง 19 พ.ค. 2559
การบลูมในยาง 19 ก.พ. 2559
เทคโนโลยียางล้อนิรภัย 19 ก.พ. 2559
ถุงทวารเทียมจากยางพารา 19 ก.พ. 2559
ไบโอไอโซพรีน (bioIsoprene) 19 พ.ย. 2558
ยางทำความสะอาดแม่พิมพ์ 19 พ.ย. 2558
น้ำยางพรีวัลคาไนซ์ (pre-vulcanized latex) 19 พ.ย. 2558
CNR นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ 19 พ.ย. 2558
สารจับตัวน้ำยางสกิมประสิทธิภาพสูง 19 พ.ย. 2558
ผลิตภัณฑ์แผ่นนาโนคาร์บอนกราฟีนสำหรับยับยั้งเชื้อรา บนแผ่นยางพารา 14 ส.ค. 2558
น้ำยางโปรตีนต่ำและการใช้เป็นวัตถุดิบชนิดใหม่ สำหรับเภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอางหลายชนิด 14 ส.ค. 2558
การใช้เทคนิคเอนแคปซูเลชัน (encapsulation) ในอุตสาหกรรม 14 ส.ค. 2558
ยางฐานชีวภาพ 8 มิ.ย. 2558
ยางล้อไร้ลม 8 มิ.ย. 2558
หมอนรองศีรษะจากพอลิยูรีเทนเจลและยางพาราแปรรูป ป้องกันแผลกดทับจากการผ่าตัด 8 มิ.ย. 2558
โอริงจัดฟันที่ผลิตจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 8 มิ.ย. 2558
การผลิตบล็อกยางปูพื้นจากยางพาราผสมกระดาษ 8 มิ.ย. 2558
ยางพารากลิ่นหอม 8 มิ.ย. 2558
ยางล้อตันประหยัดพลังงาน 8 มิ.ย. 2558
ยางเทอร์โมพลาสติก 5 มี.ค. 2558
สารรักษาสภาพน้ำยางไร้แอมโมเนีย 5 มี.ค. 2558
สารรวบรวมน้ำยางจากยางสกิม 5 มี.ค. 2558
การใช้เส้นใยอะรามิดเพื่อการเสริมแรงของยาง 5 มี.ค. 2558
ครีมหน้าขาวจากยางพารา 5 มี.ค. 2558
การเสริมแรงยางฟองน้ำด้วยเถ้าลอย 5 มี.ค. 2558
เทคโนโลยีการอบ-รมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงาน 9 ธ.ค. 2557
ยางรีเคลมกับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 8 ธ.ค. 2557
การปูสระด้วยยางธรรมชาติ 8 ธ.ค. 2557
การพัฒนายางตีนตะขาบเครื่องเกี่ยวนวด 8 ธ.ค. 2557
น้ำมันจากยางล้อเก่า 8 ธ.ค. 2557
เครื่องผลิตยางแห้งคุณภาพแบบต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยเทคนิคอัดรีดสกรูคู่ 8 ธ.ค. 2557
ยางนาโนคอมโพสิต 8 ธ.ค. 2557
การวัลคาไนซ์ยางด้วยลำอิเล็กตรอน 8 ธ.ค. 2557
การปูสระด้วยยางธรรมชาติ 8 ธ.ค. 2557
เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์ 27 ต.ค. 2557
ยางผง 21 มิ.ย. 2557
การดีวัลคาไนซ์ 20 มิ.ย. 2557
การไพโรไลซิสยางล้อเก่า 19 มิ.ย. 2557
เทคโนโลยีการออกสูตรเคมียาง 7 ส.ค. 2556
เทคโนโลยีการผสมยาง 6 ส.ค. 2556
เทคโนโลยีการขึ้นรูปยาง 5 ส.ค. 2556
เทคโนโลยีการคงรูปยาง 4 ส.ค. 2556