อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของประเทศอินเดีย โอกาสและทิศทางการค้าของไทย

ประเทศอินเดียมีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 7 ของโลก ถ้านับแบบ ...

12/06/2016

อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางของไทย

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเส้นด้ายยางอันดับ 1 ของโลกมาเป็นเวลานาน ...

01/03/2016

ประเทศไทย…..ฐานการผลิตยางล้อเพื่อการส่งออกแห่งใหม่ของจีน

    เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก ...

03/12/2015