ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ (Container Ship) ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอย่างไร23/08/2022