ประเภทยาง:*
 
ราคาตั้งแต่เดือน:* ปี*
ถึงเดือน:* ปี*          

ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนกันยายน 2566ที่มา: กรมศุลกากร