ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
ประจำเดือน: พฤษภาคม 2567


ปกติ
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเดือนพฤษภาคม 2567
ความหมายของสัญลักษณ์:
ผิดปกติ
เฝ้าระวัง
ปกติ
หมายเหตุ:
CAP_2219 หมายถึงอัตราการใช้กำลังการผลิต หมวดผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
EX_401140 หมายถึงปริมาณการส่งออกยางนอก ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
EX_401150 หมายถึงปริมาณการส่งออกยางนอก ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน
PMI_JAPAN หมายถึงดัชนี PMI ภาคการผลิต
SHIP_2219 หมายถึงดัชนีการส่งสินค้า หมวดผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมยางล้อ
ประจำเดือน: พฤศจิกายน 2558

สภาวะปกติ

รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมยางล้อ


ความหมายของสัญลักษณ์:
สภาวะผิดปกติ
สภาวะปกติ
Copyright © 2013 OIE . All Rights Reserved. สถิติผู้เข้าชม
ติดต่อเรา
Web Managed by Plastics Institute of Thailand