อินเดีย ภาคยางเรียกร้องภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางให้สูงขึ้น


All India Rubber Industries Association ได้ย้ำคำร้องขอให้เพิ่มภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ผลิตและเกษตรกรในท้องถิ่น
ภาคส่วนยางพาราของประเทศอินเดียเรียกร้องให้เก็บภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น Shashi Singh ประธาน AIRIA กล่าวว่าราคายางธรรมชาติที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากอุปทานส่วนเกินในระดับโลก เขากล่าวว่าประเทศต่างๆ เช่น ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และอินเดีย ได้เพิ่มการเพาะปลูกยางพาราอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์
Singh ได้สรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อราคายาง รวมถึงอุปสงค์และอุปทาน รูปแบบการส่งออกและนำเข้า ความผันผวนของค่าเงิน การใช้ยางสังเคราะห์ และการสำรวจวัสดุทางเลือก เขาตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันอินเดียครองอันดับที่ 6 ของโลกในด้านการผลิตยางธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็น 5.8% ของผลผลิตทั้งหมด
Singh ระบุว่าราคาที่ลดลง ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์สำหรับทั้งภาคยางล้อและไม่ใช่ยาง เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาจากจีนและวิกฤตพลังงานของยุโรป เขาเน้นย้ำถึงความท้าทายที่ผู้ปลูกยางต้องเผชิญ เช่น ความผันผวนของราคา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้และการพาะปลูก และการขาดแคลนแรงงาน
เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการสนับสนุนสวนยางพาราโดยเพิ่มความช่วยเหลือขึ้น 23% เป็นจำนวนเงิน 7.08 พันล้านรูปี ในช่วงสองปีโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเพาะปลูก
ที่มา https://globalrubbermarkets.com/2024/05/09/india-rubber-sector-urges-higher-import-duties/


09/05/2024