ความรู้

ค้นหาเอกสาร:
Skip Navigation Links.
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1" class="Link_Font"><b>แหล่งความรู้</b></a>แหล่งความรู้
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1115" class="Link_Font">เทคโนโลยี (เดิม)</a>เทคโนโลยี (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=47" class="Link_Font">Supply Chain (เดิม)</a>Supply Chain (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=102" class="Link_Font">มาตรการทางการค้า (เดิม)</a>มาตรการทางการค้า (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=103" class="Link_Font">กฎ ระเบียบ และนโยบาย (เดิม)</a>กฎ ระเบียบ และนโยบาย (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1171" class="Link_Font">เทคโนโลยี</a>เทคโนโลยี
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1174" class="Link_Font">Supply Chain</a>Supply Chain
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1193" class="Link_Font">มาตรการทางการค้า</a>มาตรการทางการค้า
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)
ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1197" class="Link_Font">อัตราอากร</a>อัตราอากร
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1202" class="Link_Font">อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)</a>อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)
ในประเทศ
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1204" class="Link_Font">ต่างประเทศ</a>ต่างประเทศ
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT)
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
ความคืบความร่วมมือทางการค้าของไทยและกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ประกาศมาตรการทางการค้าของไทย
คู่มือผู้ประกอบการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในฉบับ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1194" class="Link_Font">กฎ ระเบียบ และนโยบาย</a>กฎ ระเบียบ และนโยบาย


มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT)


 เอกสารวันที่เอกสาร
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง ของไทยกับประเทศคู่ค้า 30 เม.ย. 2562
แอลจีเรีย 15 มิ.ย. 2561
แอฟริกาใต้ 15 มิ.ย. 2561
เคนยา 15 มิ.ย. 2561
EU ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการปกป้องการทุ่มตลาด (anti-dumping) 18 เม.ย. 2561
ไนจีเรียชี้กรณีออกมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าและบริการ 41 รายการ พ.ค. 2560
สิงคโปร์ 30 ม.ค. 2560
สิงคโปร์จำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) ม.ค. 2560
อาร์เจนตินา 19 พ.ค. 2559
กลุ่มสหภาพยุโรป 19 พ.ค. 2559
สหรัฐอเมริกา 19 พ.ค. 2559
ฮ่องกง 19 พ.ค. 2559
จีน 19 พ.ค. 2559
ตุรกี 19 พ.ค. 2559
โมร็อกโก 9 เม.ย. 2557
ไนจีเรีย 9 เม.ย. 2557
ผลกระทบของการประกาศใช้มาตรการห้ามการส่งออกไม้ซุงของเมียนมาร์ 1 เม.ย. 2557
ตุรกียกเลิกมาตรการ AD กับสินค้ายางรถจักรยาน/จักรยานยนต์จากไทย ก.พ. 2557
เวียดนาม เม.ย. 2556
ซาอุดิอาระเบีย 12 ต.ค. 2555
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ก.ค. 2555
เม็กซิโก ก.ค. 2555
มาเลเซีย 11 พ.ค. 2555
ญี่ปุ่น 11 พ.ค. 2555
อินเดีย 11 พ.ค. 2555
กัมพูชา 9 เม.ย. 2555
ซีเรีย 29 ธ.ค. 2554
การ์ตา ก.ย. 2554
สปป.ลาว ออกกฏระเบียบควบคุมการนำเข้า/ส่งออกสินค้า ส.ค. 2554
อิหร่าน 16 มิ.ย. 2554
คูเวต 9 พ.ค. 2554
รัสเซีย พ.ค. 2553
บาห์เรน 27 ม.ค. 2552
นิวซีแลนด์ มี.ค. 2551
ฟิลิปปินส์ มี.ค. 2551
สาธารณรัฐเกาหลี ม.ค. 2550
บราซิล ก.ย. 2549
เวเนซูเอล่า ก.ค. 2549
ปานามา เม.ย. 2549
ชิลี 16 มี.ค. 2545