ราคายางสังเคราะห์

ประเภทยาง:*  


ราคาตั้งแต่เดือน:* ปี*
ถึงเดือน:* ปี*          


ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนมิถุนายน 2565ที่มา: กรมศุลกากร