ผู้ประกอบการ


 สมัครสมาชิก


  ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ: *     นามสกุล: * ที่อยู่: *   อำเภอ: *   จังหวัด: *   รหัสไปรษณีย์: *     เบอร์โทรศัพท์: อีเมลล์: *         สถานที่ทำงาน ชื่อบริษัท: ที่อยู่: อำเภอ: จังหวัด: รหัสไปรษณีย์: เบอร์โทรศัพท์: อีเมล์:   ตำแหน่ง:   รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน รหัสผู้ใช้งาน: *       รหัสผ่าน: *    
สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม