กลุ่มอุตสาหกรรม:
ประเภทข้อมูล:
ประเภทรายงาน:
จากปี:
ถึงปี:  

 

   ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนเมษายน 2566
   พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของสินค้าส่งออก
   ข้อมูลปี 2555-2559 แก้ไขล่าสุดเดือนตุลาคม 2560 เนื่องจากกรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล