ITC ทำการไต่สวนชั้นที่สุดในกรณีหนังยางจากประเทศไทย

วอชิงตัน—คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐฯ หรือ U.S. International Trade Commission ...

26/04/2019

3 ประเทศ พร้อมเดินหน้ามาตรการจำกัดการส่งออก 240,000 ตัน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ...

11/04/2019

จีนใช้ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดกับยางสังเคราะห์จากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป ...

กรุงปักกิ่ง  -กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยว่า จะใช้ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราระหว่าง 23.1% ...

07/09/2018

จีนเปิดเผยการตัดสินเบื้องต้น ...

กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  - จีนเปิดเผยการตัดสินเบื้องต้น ในการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ...

03/09/2018

ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วโลก คาดว่าจะสูงขึ้น 6% ...

กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ – ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วโลก คาดว่าจะสูงขึ้น ...

18/06/2018

อินเดียขยายมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสารเคมียางจากสหภาพยุโรปและจีน

กรุงนิวเดลี – อินเดียขยายมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดการนำเข้าสารเคมียาง (rubber chemicals) PX13 ...

29/12/2017

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางของอินเดียร้องเรียนการนำเข้าจากจีน

นครมุมไบ ประเทศอินเดีย – ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางขนาดกลางและขนาดเล็กของอินเดีย ...

23/08/2017

เม็กซิโกเริ่มการไต่สวนการทุ่มตลาด E-SBR ที่นำเข้าจากโปแลนด์ เกาหลีใต้ ...

กรุงเม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก – เม็กซิโกเริ่มกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดของการนำเข้า ...

15/08/2017

อินเดียคาดว่าจะใช้มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับ SBR

รัฐบาลของอินเดียอาจใช้มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสูงถึง 266 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ...

19/07/2017

กลุ่มต่างๆ ถกเถียงกันเรื่องประโยชน์ของ NAFTA ...

กรุงวอชิงตัน  — ในขณะที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade ...

14/07/2017

อีกครั้งหนึ่งที่ Bridgestone ชนะคดีการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ผลิตจีน

บริษัทผลิตยางล้อ Bridgestone ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ชนะคดีสิทธิบัตรกับบริษัท ...

09/06/2017

Marangoni ทำเรื่องร้องเรียนเพื่อตอบโต้การวินิจฉัยเรื่องภาษี

บริษัท Marangoni Tread North America ได้ทำเรื่องร้องเรียนให้ประธานาธิบดี Donald Trump ...

05/06/2017


สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม