ข้อมูลกลุ่มอื่นๆ: ยางธรรมชาติ, ยางสังเคราะห์, ผลิตภัณฑ์ยาง, ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา, เครื่องจักรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ประเภทรายงาน:
จากปี:
ถึงปี:  


 

   ข้อมูลล่าสุดถึงเดือนมกราคม 2564
   พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ของสินค้านำเข้า
   ข้อมูลปี 2555-2559 แก้ไขล่าสุดเดือนตุลาคม 2560 เนื่องจากกรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม