เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปไม้

 เอกสารวันที่เอกสาร
สารธรรมชาติต้านเชื้อราสำหรับไม้และบรรจุภัณฑ์ 25 ก.ค. 2562
ไม้ยางพารากลิ่นหอม 15 พ.ค. 2562
การนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตไม้อัด 15 มิ.ย. 2561
กาวสำหรับงานไม้ 18 เม.ย. 2561
การพัฒนาวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานภายนอกและทดแทนไม้จริง 19 ก.พ. 2559
เครื่องมือช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม 19 ก.พ. 2559
เทคโนโลยีความร้อนสูงเทอร์โมวูด 19 ก.พ. 2559
การหาปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับกรรมวิธีการผลิตโอเอสแอลฯ 19 พ.ย. 2558
ไม้ทนไฟ 19 พ.ย. 2558
หลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อยไม้ ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14 ส.ค. 2558
ยางกันโคลนรถยนต์จากยาง EPDM กับเขม่าดำ ผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา 14 ส.ค. 2558
แผ่นฉนวนจากเถ้าไม้ยางพาราเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ 14 ส.ค. 2558
พื้นไม้ลามิเนตช่วยลดโลกร้อน 14 ส.ค. 2558
กาวติดไม้ไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับน้ำมันชักแห้งธรรมชาติสำหรับ งานแผ่นพาร์ทิเคิล 8 มิ.ย. 2558
การอบไม้ยางพาราด้วยคลื่นไมโครเวฟและการพุ่งชนของลมร้อน 8 มิ.ย. 2558
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 8 มิ.ย. 2558
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันเศษไม้ 17 มิ.ย. 2557
การอบไม้ยางพารา 18 มิ.ย. 2557
การผึ่งไม้ด้วยกระแสอากาศ 18 มิ.ย. 2557
การย้อมสี 18 มิ.ย. 2557
การวัดความเข้มข้นของน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ 19 มิ.ย. 2557
การรักษาสีขาวของไม้ยางพารา 19 มิ.ย. 2557
เทคโนโลยีในการรักษาเนื้อไม้ 4 เม.ย. 2557
สารเคมีรักษาเนื้อไม้ 4 เม.ย. 2557
ศัตรูทำลายไม้ 4 เม.ย. 2557
อิฐจากเถ้าลอยไม้ยางพารา 8 ธ.ค. 2557
ผลิตภัณฑ์แทนหนังสัตว์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 16 มิ.ย. 2557
แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา 16 มิ.ย. 2557
วัสดุไม้คอมโพสิทสมรรถนะสูง 16 มิ.ย. 2557
ไม้ยางพาราชนิดใหม่ ต้านรา ทนปลวกมอด หลากโทนสี ไม่มีสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 มี.ค. 2558
เตาอบไม้ประหยัดพลังงาน 5 มี.ค. 2558
เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราเพื่อลดการสูญเสีย 8 ธ.ค. 2557