บริษัท Michelin ...

CLERMONT-FERRAND, ประเทศฝรั่งเศส—บริษัท Michelin เข้าร่วมในข้อเริ่มซึ่งนำโดยมูลนิธิ Solar Impulse ...

18/06/2020

การยางแห่งประเทศไทยจะเริ่มลงทุนร่วมเพื่อการผลิตถุงมือ สำหรับโควิด-19

ความต้องการถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการระบาดของโควิด-19 ...

05/06/2020

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าว ...

โตเกียว (Reuters) –Shinzo Abe ...

05/06/2020

วุฒิสภาอนุมัติกองทุนเพิ่มเติม 3.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ...

วอชิงตัน – วุฒิสภาของสหรัฐฯ ได้ผ่านกฎหมายอนุมัติเงินจำนวน 3.70 ...

19/05/2020

มาเลเชียเปิดด่านชายแดนไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้ายางพารา

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (RAOT) ได้เปิดเผยว่า ทางการมาเลเซีย ...

15/05/2020

มาเลเซียคาดว่าจะส่งออกถุงมือยาง 2.25 แสนล้านหน่วยในปี ค.ศ. 2020

สิงคโปร์ – มาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ของโลก คาดว่าปีนี้จะส่งออกถุงมือยาง 2.25 ...

13/05/2020

บริษัทยาง GRI ได้รับการยกเว้นจากการล็อคดาวน์ในศรีลังกา

โคลัมโบ ศรีลังกา – รัฐบาลศรีลังกาให้การอนุญาตแก่ธุรกิจส่งออกที่สำคัญ ...

10/04/2020

ขยายโครงการการให้แรงจูงใจในการผลิตยางพารา ในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย

ผู้ปลูกยางพาราสามารถเข้าร่วมโครงการการให้แรงจูงใจในการผลิตยางพารา (Rubber Production Incentive ...

27/03/2020

แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ...

03/12/2019

ออสเตรเลียจะห้ามการส่งออกซากยางล้อ

ออสเตรเลียกำลังพิจารณาห้ามการส่งออกซากพลาสติก กระดาษ แก้ว และยางล้อ โดยนายกรัฐมนตรี Scott ...

16/09/2019


สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม