...

Michael Ferguson ...

18/03/2022

Zhongce Rubber ควบรวมกิจการกับ TUTRIC

เทียนจิน ประเทศจีน – Zhongce Rubber Group Co., Ltd. ประกาศว่าจะควบรวม Tianjin United Tyre & ...

11/03/2022

ยางโยโกฮาม่า ร่วมกับ กยท. ...

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ...

17/02/2022

...

Noida อินเดีย – ก่อนหน้าวันสิ่งแวดล้อมโลก 1 วัน เครือข่ายเพื่อการรับรองและการอนุรักษ์ป่าไม้ ...

05/08/2021

GPSNR เปิดเผยกลไกการร้องเรียนครั้งแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ

สิงคโปร์ - เวทีระดับโลกเพื่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (Global Platform for Sustainable Natural Rubber: ...

02/08/2021

USTMA กระตุ้นให้รัฐสภารับนโยบายยางล้อและการคมนาคมที่ยั่งยืน ...

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. - สมาคมผู้ผลิตยางล้อของสหรัฐฯ (U.S. Tire Manufacturers Association: UTSMA) ...

01/07/2021

USTMA ประกาศให้การสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมยางล้อภายใต้กรอบการพัฒนา ...

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. - สมาคมผู้ผลิตยางล้อของสหรัฐฯ (The U.S. Tire Manufacturers Association: USTMA) ...

11/06/2021

RISDA ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยของมาเลเซียปลูกยางในที่ดินว่าง

องค์กรพัฒนาเกษตรกรรายย่อยเพื่อลงทุนยางพารา (The Rubber Industry Smallholders Development ...

02/06/2021

สมาคมผู้ผลิตยางล้อและยางพาราแห่งยุโรป ต้อนรับสมาชิกใหม่

คณะกรรมการบริหารของสมาคมผู้ผลิตยางล้อและยางพาราแห่งยุโรป (European Tyre and Rubber Manufactures’ ...

18/05/2021

Top Glove กล่าวว่าได้ ‘แก้ไขปัญหาแรงงานทั้งหมดแล้ว’

SHAH ALAM มาเลเซีย - Top Glove กล่าวว่าบริษัทได้แก้ปัญหาตัวชี้วัดทั้ง 11 ตัวชี้วัด ...

18/05/2021

IRSG ประกาศการจัดงานประชุมสุดยอดยางพาราระดับโลก (World Rubber Summit: ...

ด้วยแนวคิด “เผชิญหน้ากับอนาคต: การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ความยั่งยืน และการเติบโต ...

17/05/2021

บริษัท AirBoss จะจัดส่งถุงมือไนไตรล์เพื่อเก็บเป็นปริมาณสำรองแก่สหรัฐฯ ...

NEWMARKET รัฐออนแทรีโอ—ปริมาณถุงมือไนไตรล์ของรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ...

16/04/2021