ขยายโครงการการให้แรงจูงใจในการผลิตยางพารา ในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย

ผู้ปลูกยางพาราสามารถเข้าร่วมโครงการการให้แรงจูงใจในการผลิตยางพารา (Rubber Production Incentive ...

27/03/2020

แผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ...

03/12/2019

ออสเตรเลียจะห้ามการส่งออกซากยางล้อ

ออสเตรเลียกำลังพิจารณาห้ามการส่งออกซากพลาสติก กระดาษ แก้ว และยางล้อ โดยนายกรัฐมนตรี Scott ...

16/09/2019

IRSG, GPSNR ร่วมเป็นพาร์เนอร์เพื่อสร้างความร่วมมือ

สิงคโปร์—กลุ่มการศึกษายางพารานานาชาติ หรือ The International Rubber Study Group ...

21/08/2019

ผู้รีไซเคิลยางล้อสัญชาติออสเตรเลียยินดีต่อการตรวจสอบของ EU ...

หน่วยงานจัดการเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (European Chemicals Agency: ECHA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ EU ...

19/08/2019

...

รัฐบาลอินเดีย ...

24/07/2019

กลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีความหลากหลายได้เข้าร่วมในโปรแกรม Ambassadors ของ ...

วอชิงตัน — โปรแกรมของ Tire Manufacturing Ambassadors ของปีนี้ ซึ่งจัดไปเมื่อ 24-25 ...

18/07/2019

คณะผู้แทนเมียนมาร์เยือนคณะกรรมการยางของอินเดีย

คณะผู้แทนจากกรมการเกษตร ของรัฐบาลเมียนมาร์ เยือนคณะกรรมการยาง และหารือกับนาย D Anandan ...

20/02/2019

งบประมาณรายจ่ายชั่วคราวมีอะไรสำหรับอุตสาหกรรมยางของอินเดีย

ไม่มีข้อเสนอที่ชัดเจนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมยางล้อและยางในงบประมาณรายจ่ายชั่วคราว ประจำปี 2562 ...

14/02/2019

...

สิงคโปร์ — ...

13/02/2019

สวนอุตสาหกรรมยางแห่งรัฐเกรละ เพื่อช่วยเกษตรกรต่อสู้กับ “วิกฤติ” ...

สวนอุตสาหกรรมสำหรับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางแห่งแรกจะตั้งขึ้นในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย ...

06/02/2019


สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม