ความรู้

ความคืบความร่วมมือทางการค้าของไทยและกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา


 เอกสารวันที่เอกสาร
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา 20 ก.ค. 2564
ความตกลงการค้าเสรีไทย – ปากีสถาน 19 ก.ค. 2564
ความตกลงการค้าเสรีไทย – ตุรกี 19 ก.ค. 2564
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน- สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (ASEAN - Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 21 มิ.ย. 2564
ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 17 มิ.ย. 2564
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-อินเดีย (ASEAN – INDIA Free Trade Agreement: AIFTA) 10 ก.ย. 2562
ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 25 ก.ค. 2562
ข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก 18 เม.ย. 2561
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง 18 เม.ย. 2561
ความตกลงการค้าเสรีไทย - BIMSTEC 30 เม.ย. 2559
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย – สหภาพยุโรป 30 มี.ค. 2559
ความตกลงการค้าอาเซียน – สหภาพยุโรป 19 พ.ย. 2558
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) 19 พ.ย. 2558
ความตกลงการค้าอาเซียน – GCC 19 พ.ย. 2558
ความตกลงการค้าเสรีไทย – แคนาดา 18 ส.ค. 2558
ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 18 ส.ค. 2558
ความตกลงการค้าเสรีไทย – สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 18 ส.ค. 2558