ความรู้

ค้นหาเอกสาร:
Skip Navigation Links.
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1" class="Link_Font"><b>แหล่งความรู้</b></a>แหล่งความรู้
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1115" class="Link_Font">เทคโนโลยี (เดิม)</a>เทคโนโลยี (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=47" class="Link_Font">Supply Chain (เดิม)</a>Supply Chain (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=102" class="Link_Font">มาตรการทางการค้า (เดิม)</a>มาตรการทางการค้า (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=103" class="Link_Font">กฎ ระเบียบ และนโยบาย (เดิม)</a>กฎ ระเบียบ และนโยบาย (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1171" class="Link_Font">เทคโนโลยี</a>เทคโนโลยี
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1174" class="Link_Font">Supply Chain</a>Supply Chain
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1194" class="Link_Font">กฎ ระเบียบ และนโยบาย</a>กฎ ระเบียบ และนโยบาย
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1193" class="Link_Font">มาตรการทางการค้า</a>มาตรการทางการค้า
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)
ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1197" class="Link_Font">อัตราอากร</a>อัตราอากร
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1202" class="Link_Font">อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)</a>อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)
ในประเทศ
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1204" class="Link_Font">ต่างประเทศ</a>ต่างประเทศ
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT)
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
ความคืบความร่วมมือทางการค้าของไทยและกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ประกาศมาตรการทางการค้าของไทย
คู่มือผู้ประกอบการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในฉบับ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)


มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT)


 เอกสารวันที่เอกสาร
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สินค้ายาง ผลิตภัณฑ์ยาง ของไทยกับประเทศคู่ค้า 30 เม.ย. 2562
แอลจีเรีย 15 มิ.ย. 2561
แอฟริกาใต้ 15 มิ.ย. 2561
เคนยา 15 มิ.ย. 2561
EU ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการปกป้องการทุ่มตลาด (anti-dumping) 18 เม.ย. 2561
ไนจีเรียชี้กรณีออกมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าและบริการ 41 รายการ พ.ค. 2560
สิงคโปร์ 30 ม.ค. 2560
สิงคโปร์จำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS) ม.ค. 2560
อาร์เจนตินา 19 พ.ค. 2559
กลุ่มสหภาพยุโรป 19 พ.ค. 2559
สหรัฐอเมริกา 19 พ.ค. 2559
ฮ่องกง 19 พ.ค. 2559
จีน 19 พ.ค. 2559
ตุรกี 19 พ.ค. 2559
โมร็อกโก 9 เม.ย. 2557
ไนจีเรีย 9 เม.ย. 2557
ผลกระทบของการประกาศใช้มาตรการห้ามการส่งออกไม้ซุงของเมียนมาร์ 1 เม.ย. 2557
ตุรกียกเลิกมาตรการ AD กับสินค้ายางรถจักรยาน/จักรยานยนต์จากไทย ก.พ. 2557
เวียดนาม เม.ย. 2556
ซาอุดิอาระเบีย 12 ต.ค. 2555
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ก.ค. 2555
เม็กซิโก ก.ค. 2555
มาเลเซีย 11 พ.ค. 2555
ญี่ปุ่น 11 พ.ค. 2555
อินเดีย 11 พ.ค. 2555
กัมพูชา 9 เม.ย. 2555
ซีเรีย 29 ธ.ค. 2554
การ์ตา ก.ย. 2554
สปป.ลาว ออกกฏระเบียบควบคุมการนำเข้า/ส่งออกสินค้า ส.ค. 2554
อิหร่าน 16 มิ.ย. 2554
คูเวต 9 พ.ค. 2554
รัสเซีย พ.ค. 2553
บาห์เรน 27 ม.ค. 2552
นิวซีแลนด์ มี.ค. 2551
ฟิลิปปินส์ มี.ค. 2551
สาธารณรัฐเกาหลี ม.ค. 2550
บราซิล ก.ย. 2549
เวเนซูเอล่า ก.ค. 2549
ปานามา เม.ย. 2549
ชิลี 16 มี.ค. 2545