ความรู้

เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปไม้


 เอกสารวันที่เอกสาร
สารธรรมชาติต้านเชื้อราสำหรับไม้และบรรจุภัณฑ์ 25 ก.ค. 2562
ไม้ยางพารากลิ่นหอม 15 พ.ค. 2562
การนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตไม้อัด 15 มิ.ย. 2561
กาวสำหรับงานไม้ 18 เม.ย. 2561
เครื่องมือช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม 19 ก.พ. 2559
เทคโนโลยีความร้อนสูงเทอร์โมวูด 19 ก.พ. 2559
การพัฒนาวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานภายนอกและทดแทนไม้จริง 19 ก.พ. 2559
การหาปัจจัยที่เหมาะสมสำหรับกรรมวิธีการผลิตโอเอสแอลฯ 19 พ.ย. 2558
ไม้ทนไฟ 19 พ.ย. 2558
พื้นไม้ลามิเนตช่วยลดโลกร้อน 14 ส.ค. 2558
ยางกันโคลนรถยนต์จากยาง EPDM กับเขม่าดำ ผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา 14 ส.ค. 2558
หลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อยไม้ ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 14 ส.ค. 2558
แผ่นฉนวนจากเถ้าไม้ยางพาราเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ 14 ส.ค. 2558
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 8 มิ.ย. 2558
กาวติดไม้ไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์จากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์กับน้ำมันชักแห้งธรรมชาติสำหรับ งานแผ่นพาร์ทิเคิล 8 มิ.ย. 2558
การอบไม้ยางพาราด้วยคลื่นไมโครเวฟและการพุ่งชนของลมร้อน 8 มิ.ย. 2558
เตาอบไม้ประหยัดพลังงาน 5 มี.ค. 2558
ไม้ยางพาราชนิดใหม่ ต้านรา ทนปลวกมอด หลากโทนสี ไม่มีสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 มี.ค. 2558
เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราเพื่อลดการสูญเสีย 8 ธ.ค. 2557
อิฐจากเถ้าลอยไม้ยางพารา 8 ธ.ค. 2557
การรักษาสีขาวของไม้ยางพารา 19 มิ.ย. 2557
การวัดความเข้มข้นของน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ 19 มิ.ย. 2557
การผึ่งไม้ด้วยกระแสอากาศ 18 มิ.ย. 2557
การอบไม้ยางพารา 18 มิ.ย. 2557
การย้อมสี 18 มิ.ย. 2557
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันเศษไม้ 17 มิ.ย. 2557
แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา 16 มิ.ย. 2557
ผลิตภัณฑ์แทนหนังสัตว์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 16 มิ.ย. 2557
วัสดุไม้คอมโพสิทสมรรถนะสูง 16 มิ.ย. 2557
เทคโนโลยีในการรักษาเนื้อไม้ 4 เม.ย. 2557
ศัตรูทำลายไม้ 4 เม.ย. 2557
สารเคมีรักษาเนื้อไม้ 4 เม.ย. 2557