โครงการฉลากเขียว

 เอกสารวันที่เอกสาร
ประกาศโครงการฉลากเขียว เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่งและอุตสาหกรรมเครื่องเรือน (TGL-41-R1-11) ครั้งที่ 4 18 ก.ค. 2560
โครงการฉลากเขียว ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทำจากไม้ (Wood based panel and building material) (TGL-107-16) 8 เม.ย. 2559
โครงการฉลากเขียว ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ฉากกั้นห้อง (Partitions) (TGL-109-16) 8 เม.ย. 2559
ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์แผ่นอัดสำหรับงานอาคาร ตกแต่ง และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน (Panels for the Building, Decorating and Furniture Industry) 24 มิถุนายน 2554 22 เม.ย. 2557
ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive) 6 สิงหาคม 2556 6 ส.ค. 2556
ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชุดบานประตู ชุดบานหน้าต่างพร้อมวงกบ (Doors and Windows) 16 ตุลาคม 2555 16 ต.ค. 2555
ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ยางพารา (products made from rubber wood) 24 มิถุนายน 2554 3 ก.ค. 2555