โครงการฉลากเขียว

 เอกสารวันที่เอกสาร
ประกาศโครงการฉลากเขียวเรื่องยกเลิกข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ (TGL-60-11) และประกาศใช้ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ (TGL-60-R1-14) 25 ม.ค. 2560
ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ตรายาง หมึกประทับตรา และแท่นประทับตรา 2 ส.ค. 2556
ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่นอน (Mattresses) 19 กรกฎาคม 2556 19 ก.ค. 2556
ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งพื้นประเภทยาง (Rubber Floorcovering) 25 ตุลาคม 2555 25 ต.ค. 2555
ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน: ฉนวนยาง (Rubber Insulations) 28 กรกฎาคม 2554 28 ก.ค. 2554
ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานยนต์ (Motocycle Tyre) 28 กรกฎาคม 2554 28 ก.ค. 2554