จีนเดินหน้าหนุนอุตสาหกรรมยางในมณฑลยูนนาน หวังเพิ่มผลผลิตให้ได้ 6 ...

มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นมณฑลที่ปลูกยางเป็นจำนวนมาก ได้ร่างแผนฉบับพิเศษขึ้นมา ...

09/05/2019

ก.เกษตรฯคิกออฟ'Field Day'ตรัง เน้นเพิ่มประสิทธิภาพผลิตยางพารา

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ...

07/05/2019

ธกส.แจ้งข่าวดี'ยาง'ขยับขึ้น

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ...

04/05/2019

การผลิตยางพาราธรรมชาติในระดับโลกลดลงในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์

กัวลาลัมเปอร์ — การผลิตยางพาราธรรมชาติในระดับโลกมีปริมาณรวม 2.14 ล้านตันใน 2 เดือนแรกของ ค.ศ. 2019 ...

03/05/2019

การส่งออกยางพาราของประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 สำหรับไตรมาสแรก

พนมเปญ กัมพูชา – การส่งออกยางพาราของประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ...

02/05/2019

...

...

26/04/2019

ยางผง...!! เติมฝันยางพาราไทย

แต่ไหนแต่ไรมา “ขี้ยางพารา” แทบไม่มีค่า ราคาต่ำเตี้ย ติดดิน เพราะแทบเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ...

24/04/2019

ศูนย์วิจัย TARRC เปิดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมยางพาราของ MRB แห่งใหม่

ศูนย์วิจัย Tun Abdul Razak Research Centre (TARRC) ซึ่งเป็นศูนย์ R&D ใน UK ...

23/04/2019

ผลผลิต NR ลดลง 10% ในเดือนมกราคม; แต่มีความต้องการเพิ่มขึ้น

สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC) ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศมาเลเซีย ระบุในรายงานว่า ...

22/04/2019

คมนาคมแก้ราคาตกต่ำลุยถนนลาดยางพารา

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคมเดินหน้าแก้ราคายางพาราคาตกต่ำ ล่าสุดได้ดำเนินการ ...

20/04/2019

เสร็จแล้ว! กรมทางหลวงชนบทยกระดับมาตรฐานทาง เสริมผิวถนนยางพารา จ.สตูล ...

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย สต.4004 ...

19/04/2019

สหภาพแรงงานยางพาราของญี่ปุ่นเรียกร้องการขึ้นค่าแรง

โตเกียว ญี่ปุ่น – สมาพันธ์แรงงานยางพาราแห่งญี่ปุ่น หรือ Japan Rubber Workers Union Confederation ...

19/04/2019


สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม