Kumho จะขยายโรงงานยางล้อไปสหรัฐฯ และเวียดนาม

โซล เกาหลีใต้ - บริษัท Kumho Tire Co. Inc. ...

06/04/2021

บริษัท Sailun Tire Americas กลายเป็นสมาชิกรายที่ 25 ของ TRAC

CAMBRIDGE รัฐออนแทรีโอ— บริษัท Sailun Tire Americas (STA) ...

05/04/2021

Magna Tires ฉลองครบรอบ 15 ปี

Waalwijk เนเธอร์แลนด์ - Magna Tyres ฉลองครบรอบ 15 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2006 ...

02/04/2021

บริษัท Bridgestone จะขึ้นราคายางล้อทดแทน

บริษัท Bridgestone จะขึ้นราคายางล้อทดแทนของรถบรรทุกขนาดเล็กและรถยนต์ส่วนบุคคลแบรนด์ Bridgestone ...

02/04/2021

ตลาดยางล้อหล่อดอกทั่วโลกคาดว่าจะเติบโต CAGR ร้อยละ 5 ไปจนถึงปี 2027

Selbyville รัฐเดลาแวร์ – ตามข้อมูลของรายงานข้อมูลเชิงลึกธุรกิจที่ชื่อว่า ...

30/03/2021

Sailun จะสร้างโรงงานยางล้อในกัมพูชา

QINGDAO จีน - ผู้ผลิตยางล้อสัญชาติจีน บริษัท Sailun Group Co. Ltd. ...

30/03/2021

Toyo tires ประกาศขึ้นราคาร้อยละ 6 ...

Cypress รัฐแคลิฟอร์เนีย - บริษัท Toyo Tire U.S.A. Corp. ประกาศว่าจะขึ้นราคายางล้อร้อยละ 6 ณ ...

29/03/2021

Sailun จะสร้างโรงงานยางล้อในกัมพูชา

QINGDAO จีน - ผู้ผลิตยางล้อสัญชาติจีน บริษัท Sailun Group Co. Ltd. ...

26/03/2021

IRC ลงทุนเพิ่ม 500 ล้านรองรับตลาดยางรถจยย.โต

ตลาดยางรถจักรยานยนต์-ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมแนวโน้มโต IRC เดินหน้าลงทุนเพิ่ม 500 ล้านปรับสายการผลิต ...

23/03/2021

Monro จะเข้าซื้อบริษัท Mountain View Tire & Service, Inc.

คาดว่าการเข้าซื้อครั้งนี้จะเพิ่มยอดขายประจำปีอีก 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ...

23/03/2021

Monro จะเข้าซื้อบริษัท Mountain View Tire & Service, Inc.

คาดว่าการเข้าซื้อครั้งนี้จะเพิ่มยอดขายประจำปีอีก 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ...

23/03/2021


สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม