รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (พฤษภาคม พ.ศ. 2566)11/07/2023