บริษัท Hartalega จะจ่ายเงินเยียวยาแก่แรงงานต่างด้าวรวมสูงถึง 9 ล้านเหรียญสหรัฐ


บริษัท Hartalega Holdings Bhd. (Hartalega) ผู้ผลิตถุงมือจากมาเลเซีย คาดว่าจะจ่ายเงินชดเชยสูงถึง 40 ล้านริงกิตมาเลเซีย (9.54 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครงานที่แรงงานต่างด้าวจ่ายแก่ตัวแทนการจ้างงานที่เป็นบุคคลที่สามในระหว่างขั้นตอนการสมัครงาน บริษัท Hartalega กำลังทำงานร่วมกับภาคีอิสระภายนอกเพื่อช่วยทบทวนแผนการแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งจะเริ่มในไตรมาส 2 ของปี 2020 และจะสิ้นสุดภายใน 24 เดือน

คุณ Kuan Mun Leong CEO ของบริษัท Hartalega กล่าวถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่ต้องการจะยกระดับนโยบายด้านความร่วมมือเชิงสังคมของบริษัทว่า “ความกินดีอยู่ดีของผู้คนของพวกเราเป็นความสำคัญที่สูงสุดเสมอต่อบริษัท Hartalega ไม่ว่าเขาจะมีภูมิหลังด้านสัญชาติอย่างไร พวกเราอุทิศตัวเพื่อให้มั่นใจว่า พวกเราจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในเส้นทางที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปกป้องสวัสดิภาพของพนักงานของพวกเราเอาไว้”

ตามข้อมูลจากคุณ Kuan ประเด็นเรื่องค่าธรรมเนียมการรับสมัครงานที่แรงงานต่างด้าวจ่ายไปให้แก่บุคคลที่สามเป็น “ประเด็นที่ซับซ้อน” ต้องมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายเข้ามาช่วยหาทางออก ในที่สุดแล้ว บริษัทตัดสินใจที่จะเยียวยาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาร่วมงานในบริษัท Hartalega ก่อนที่จะมีนโยบายปลอดค่าใช้จ่ายเพื่อการสมัครงาน (zero recruitment cost policy)

คุณ Kuan กล่าวเสริมว่า องค์กรบุคคลที่สามไม่แสวงกำไรที่มีประวัติที่พิสูจน์ได้ จะถูกจ้างเข้ามาเพื่อสัมภาษณ์แรงงานที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้สรุปไปเมี่อมิถุนายน 2020

ที่มา http://rubberjournalasia.com/hartalega-set-to-reimburse-up-to-us9-mn-to-migrant-workers/

 10/11/2020