เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้สามารถตรวจจับไมโคร/นาโนพลาสติกจากการสึกหรอของยางรถยนต์บนท้องถนนได้


นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนที่มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตรวจจับอนุภาคขนาดเล็กจากการสึกหรอของยางล้อ ซึ่งก่อนหน้านี้มีขนาดเล็กเกินกว่าจะสังเกตได้ การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบหนึ่งของแหนบแบบออปติคัลสามารถใช้ในการตรวจจับไมโครพลาสติกขนาดเล็กจากยางรถยนต์และการสึกหรอบนท้องถนน ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนายางล้อที่มีความยั่งยืนมากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดมลพิษน้อยลง

อนุภาคการสึกหรอของยางและถนนเป็นไมโครพลาสติกขนาดเล็กมากที่เกิดจากวิธีการขนส่งทางถนนในระหว่างการเสียดสีทางกลของยางล้อ เบรก และถนน อนุภาคเหล่านี้สะสมอยู่ริมถนนแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำซึ่งก่อให้เกิดมลพิษต่อระบบนิเวศของน้ำ แม้จะทราบปริมาณมลพิษจากไมโครพลาสติกขนาดใหญ่ แต่ก็มีช่องว่างทางเทคโนโลยีในการตรวจจับและวิเคราะห์เศษส่วนของอนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้

ในการศึกษาใหม่ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: นาโน “แหนบรามัน (Raman tweezers) สำหรับการวิเคราะห์ไมโครและอนุภาคนาโนของการสึกหรอของยางและถนน”) โดยใช้แหนบทางแสงร่วมกับรามันสเปกโทรสโกปีที่เรียกว่าแหนบรามัน นักวิจัยสามารถตรวจจับได้เป็นครั้งแรก และตรวจสอบอนุภาคจากยางรถยนต์และถนนที่มีขนาดไม่เกิน 5 ไมโครเมตร ด้วยแหนบรามัน นักวิจัยสามารถดักจับและวิเคราะห์ทางเคมีของอนุภาคแต่ละตัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นของเหลว “การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้แหนบเชิงแสงร่วมกับรามันสเปกโทรสโกปีร่วมกันเพื่อระบุลักษณะอนุภาคขนาดเล็กมากซึ่งเกิดจากการเสียดสีของยางบนถนนและมักจะไหลลงสู้ท้องทะเล ซึ่งเป็นการปิดช่องว่างระหว่างเทคนิคอื่นๆ ที่มี ในแง่ของขนาด” Giovanni Volpe ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์กล่าว โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติที่นำโดย Pietro Gucciardi จากสถาบัน CNR สำหรับกระบวนการทางเคมีและกายภาพในเมืองเมสซีนา ประเทศอิตาลี

ศักยภาพของแหนบรามันในการวิเคราะห์มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมีส่วนเติมเต็มช่องว่างทางเทคโนโลยีสำหรับการตรวจจับและระบุนาโนพลาสติก เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างยางที่มีความยั่งยืนมากขึ้นซึ่งไม่สร้างอนุภาคมลพิษเหล่านี้ Giovanni Volpe กล่าวว่า "ผลจากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้พัฒนายางล้อที่ผลิตมลพิษน้อยลงหรืออนุภาคขนาดเล็กที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมากขึ้น

ที่มา https://rubberjournalasia.com/new-technology-enables-detection-of-micro-nanoplastics-from-road-wear-of-tyres/

05/05/2022

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม