การส่งออกยางของเวียดนามไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมาก


เวียดนามส่งออกยางปริมาณ 23,510 ตัน มูลค่า 41.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปสหรัฐอเมริกาในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้น 61% ในด้านปริมาณ และ 92.3% ในด้านมูลค่าเมื่อเทียบปีต่อปี

กรมการส่งออกและนำเข้าของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า เวียดนามกลายเป็นซัพพลายเออร์ยางรายใหญ่อันดับที่ 11 ของสหรัฐฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยคิดเป็น 2.2% ของยางนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.5% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวียดนามเป็นผู้จัดหายางธรรมชาติรายใหญ่อันดับสี่ของสหรัฐฯ ปริมาณ 23,460 ตัน มูลค่า 41.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 60.8% ในด้านปริมาณ และ 92.9 % ในมูลค่าจากช่วงเดียวกันของปี 2563

ตามสถิติของคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ นำเข้ายาง 1.09 ล้านตัน มูลค่ารวม 2.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 12 % ในด้านปริมาณ และ 27.6 % ในด้านมูลค่า ในขณะที่อินโดนีเซีย ไทย แคนาดา เกาหลีใต้ และไอวอรี่โคสต์ ยังเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา


ที่มา https://globalrubbermarkets.com/2021/09/25/vietnams-rubber-export-to-us-sees-sharp-surge/

10/01/2022

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม