สมาคมผู้ผลิตยางล้อสหรัฐ (USTMA) คาดว่าการจัดส่งยางรถยนต์จะเพิ่มขึ้นในปี 2564 การจัดส่งยางอะไหล่สำหรับยางรถโดยสาร รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 31.1 ล้านเส้นจากปี 2563


สมาคมผู้ผลิตยางล้อแห่งสหรัฐอเมริกา The U.S. Tire Manufacturers Association (USTMA) คาดการณ์ว่าการจัดส่งยางล้อทั้งหมดของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น 336.0 ล้านเส้น ในปี 2564 เทียบกับ 303.2 ล้านเส้น ในปี 2563 และ 332.7 ล้านเส้นในปี 2562 แบ่งออกเป็น ยางล้อมาตรฐานติดรถ (Original Equipment Tires) สำหรับยางรถโดยสาร รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.0% 4.6% และ 23.3% ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นรวม 1.7 ล้านเส้น เมื่อเทียบกับปี 2563 ยางอะไหล่สำหรับรถโดยสารขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุก คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10.9%, 16.8% และ 18.1% ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นรวม 31.1 ล้านเส้น USTMA กล่าว

ที่มา https://www.tirereview.com/ustma-november-forecast-shows-tire-shipments-expected-to-increase-in-2021/

17/12/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม