อุปสงค์ในจีนจะช่วยผลักดันราคายางธรรมชาติ


ลอนดอน - ตลาดยางธรรมชาติ Far East ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ถึงวันที่ 10 กันยายน จากการนำเข้าในจีนที่ลดลงเมื่อเดือนสิงหาคม สร้างความกังวลต่ออุปสงค์ที่ชะลอตัว

เมื่อวันที่ 9 กันยายน สัญญาซื้อขายยางล่วงหน้า (rubber futures) ในโอซาก้าต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ส่วนเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นตลาดสัญญาซื้อขายยางที่คึกคักที่สุดสำหรับจัดส่งในเดือนมกราคม มีมูลค่าลดลง 2.7% ในช่วง 2 สัปดาห์

ตลาดส่งมอบจริง (physical market) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการล่าช้าในการนำเข้า และการติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เซนติเมนต์ (sentiment) ของตลาดอ่อนแอ

ในฤดูที่กรีดยางได้เต็มศักยภาพ ราคายางยังถูกกดดัน ด้วยอุปทานที่สูงขึ้นทั่วทั้งตลาด Far East

อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาจะพุ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากที่ตลาดคอยการนำเข้าในปริมาณมากจากประเทศผู้บริโภคยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ จีน รายงานความคืบหน้าของการวิจัยตลาด (market intelligence) ฉบับล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กันยายน สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) อ้างถึงเผยแพร่ในข่าวว่าสินค้าคงเหลือ (inventory) ของยางธรรมชาติในจีนกำลังจะหมด ในขณะที่โรงงานเลือกใช้ยางในพื้นที่ เพื่อป้องกันต้นทุนการขนส่งที่ราคาสูง

“รายงานสินค้าคงเหลือรวมลดลง 190,000 เมตริกตัน ระหว่างช่วงต้นเดือนมิถุนายน ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม” รายงานกล่าว

ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ค้าในจีน พยายามจะเติมสินค้าคงเหลือก่อนสิ้นฤดูการผลิต ตลาดส่งมอบจริงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจคาดการณ์การนำเข้าฉุกเฉินของจีน “ไม่ช่วงเดือนกันยายน ก็ในเดือนตุลาคม” ANRPC กล่าว

ที่มา  https://www.rubbernews.com/suppliers/demand-china-could-boost-natural-rubber-prices

14/12/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม