บริษัท Pirelli ประกาศขึ้นราคายางล้อรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก


บริษัท Pirelli ประกาศว่า จะขึ้นราคายางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กและรถยนต์ส่วนบุคคลที่จำหน่ายในสหรัฐฯ สูงสุด 8% และแตกต่างไปตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์และขนาดยางล้อ โดยการขึ้นราคาจะมีผลวันที่ 1 ตุลาคม บริษัทกล่าวว่า การปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นและสภาวะของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป 

สมาชิกทีมขายของบริษัทจะติดต่อลูกค้าไปเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคานี้ บริษัท Pirelli กล่าว

ที่มา  https://www.tirereview.com/pirelli-price-increase-2-plt-tires-us/

04/10/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม