Titan พบหนทางที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรในรูปแบบที่รักชาติ


QUINCY, รัฐอิลลินอยส์ — บริษัท Titan International Inc. ประกาศเริ่มแคมเปญ "Flags Over Harvest" โดยบริษัทระบุว่าจะ “ฉลองให้แก่เกษตรกรที่พวกเขาได้สนับสนุนบริษัทผ่านการซื้อยางล้อทางการเกษตรยี่ห้อ Titan และ Goodyear ซึ่งผลิตในสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง” 

ในแคมเปญนี้ บริษัท Titan จะแจกธงชาติสหรัฐฯ แก่เกษตรกรเพื่อนำไปติดแสดงบนเครื่องจักรของพวกเขาในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยสำหรับธงแต่ละผืนที่เกษตรกรร้องขอมา บริษัท Titan จะบริจาคเงิน 5 เหรียญสหรัฐ แก่ Farm Rescue ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่ช่วยปลูกและเก็บเกี่ยวพืชไร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวเกษตรกรที่ประสบปัญหาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือภัยธรรมชาติที่สำคัญ 

“บริษัท Titan เป็นบริษัทยางล้อและล้อเพื่อการเกษตรเพียงบริษัทเดียวที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ และการตัดสินใจที่จะซื้อยางล้อที่ผลิตในสหรัฐฯ เป็นส่วนที่สนับสนุนการจ้างงานในสหรัฐฯ หลายพันตำแหน่ง ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันยังคงมีงานทำ” คุณ Paul Reitz ซึ่งเป็นประธาและ CEO ของบริษัท Titan กล่าว 

“พวกเราภูมิใจที่สนับสนุนองค์กรต่าง ๆ อย่างเช่น Farm Rescue ที่มีค่านิยมเดียวกันกับพวกเรา และให้กลับคืนไปยังเกษตรกรขาวอเมริกันที่เป็นผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนต่าง ๆ” 

บริษัท Titan เป็นพันธมิตรกับ Farm Rescue มายาวนาน โดยในปี 2019 บริษัท Titan ได้บริจาคเงินให้แก่ Farm Rescue เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูใบไม้ผลิใน Midwest และในปี 2020 ได้ช่วยเหลืออุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรกรชาวอเมริกันในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อโรคด้วยการบริจาคให้แก่องค์กรดังกล่าว 

"Farm Rescue มีความภูมิใจที่ได้ติดธงชาติสหรัฐฯ บนอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชิ้นของพวกเราเพื่อเน้นย้ำถึงพันธกิจเพื่อประเทศชาติและการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้งในการช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรชาวอเมริกันในช่วงเวลาแห่งวิกฤต” คุณ Bill Gross ผู้ก่อตั้งและประธานของ Farm Rescue กล่าว 

“พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากและรู้สึกขอบคุณยิ่งที่เป็นผู้รับภายใต้แคมเปญ 'Flags Over Harvest' ที่จัดโดยบริษัท Titan International Inc."

สามารถขอธงชาติอเมริกาได้ฟรีที่ titan-intl.com/flags และบริษัท Titan จะบริจาคเงิน 5 เหรียญสหรัฐให้แก่ Farm Rescue สำหรับธงทุกผืนที่มีการขอรับไป 

ที่มา   https://www.tirebusiness.com/ag-tires/titan-finds-patriotic-way-support-ag-industry

15/07/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม