รถบรรทุกขนาดเล็กและ CUV จะมีส่วนแบ่งยอดขายในสหรัฐฯ ถึงร้อยละ 82 ภายในปี 2028 - SEMA


Diamond Car รัฐแคลิฟอร์เนีย - คาดการณ์ว่ารถบรรทุกขนาดเล็กจะมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 82 ของยอดขายรถใหม่ภายในปี 2028 จากร้อยละ 69 ในปี 2018 อ้างอิงจากรายงานของสมาคมตลาดอุปกรณ์เฉพาะทาง (Specialty Equipment Market Association: SEMA)

การเติบโตของยอดขายรถบรรทุกขนาดเล็ก หลัก ๆ แล้วมาจากความนิยมและการเติบโตของ CUV  SEMA กล่าวในงานศึกษาฉบับใหม่ “รายงานภูมิทัศน์ยานยนต์ ปี 2021” (2021 Vehicle Landscape Report) ภายในปี 2028 คาดการณ์ว่า CUV จะมีประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายยานยนต์ขนาดเล็กใหม่ทั้งหมด

“ขณะนี้มียานยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า 281 ล้านคันบนถนนในสหรัฐฯ” Gavin Knapp ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยตลาดของ SEMA กล่าว “ทำให้เกิดโอกาสอย่างมากสำหรับตลาดชิ้นส่วนซ่อมบำรุง (aftermarket parts)”

รายงานรวม 92 หน้า ได้กล่าวถึงภาพรวมของยอดขายยานยนต์และโอกาสของตลาดซ่อมบำรุง กลุ่มผู้ค้าใน Diamond Bar กล่าว

รายงานฉบับนี้มีข้อมูลในมิติของการขับขี่ การวิเคราะห์โดยละเอียดจากเซ็กเมนต์ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์ และการคาดการณ์ยอดขายในอนาคตจากระบบส่งกำลัง (powertrain) และเซ็กเมนต์ ที่ช่วยให้สมาชิก SEMA ได้รับข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ 

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของรายงานประกอบด้วย
รถยนต์ส่วนบุคคลจะยังเป็นที่ต้องการ ปัจจุบันมีรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้งานอยู่ 114.8 ล้านคัน และจะใช้เวลาอีกมากกว่าจะหมดอายุการใช้งาน
คาดว่ายานยนไฟฟ้าจะมียอดขายถึงร้อยละ 7 ของยานยนต์ขนาดเล็กใหม่ภายในปี 2025
ยอดขายยานยนต์ใหม่ลดลงในปี 2020 แต่คาดว่าจะฟื้นตัวเท่ากับในช่วงก่อนโรคระบาดภายใน 2-3 ปีข้างหน้า

รายงานภูมิทัศน์ยานยนต์ ปี 2021 อ่านได้ฟรีที่ https://sites.sema.org/market-research/ 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/light-truckscuvs-take-82-new-us-sales-2028-sema 

26/04/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม