บริษัท Jinyu Tire เริ่มการผลิตยางล้อรถบรรทุกที่โรงงานในเวียดนาม


บริษัท Jinyu ทำการเปิดหน้าดินเมื่อเดือนมิถุนายน 2020 ในพื้นที่ของบริษัท Jinyu Tire Group Vietnam ในจังหวัด Tay Ninh ประเทศเวียดนาม ซึ่งนี่เป็นโรงงานแห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนของบริษัทซึ่งมีที่ตั้งในเมือง Dongying ประเทศจีนแห่งนี้ 

“การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของโครงการ Jinyu Vietnam จะเป็นการเตรียมความพร้อมของการทำห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของเครือ Jinyu Tire Group โดยเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับกลยุทธ์การไปสู่ระดับโลกของเครือและยกระดับสถานการณ์ของกำลังการผลิตที่เต็มที่แล้วในตอนนี้ (ในประเทศจีน)” บริษัทประกาศ

คอมเพล็กซ์โรงงาน Jinyu Vietnam ประกอบไปด้วย 19 อาคาร ครอบคลุมพื้นที่ 1.4 ล้านตารางฟุต และกำลังการผลิตต่อปีของเฟส 1 อยู่ที่ 2 ล้านหน่วย โดยบริษัท Jinyu ไม่ได้เปิดเผยถึงการลงทุนภายในโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม Phuoc Dong ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมือง Ho Chi Minh City

บริษัทกล่าวว่า บริษัทสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจาก COVID-19 และมีการล่าช้าอยู่บ้างเนื่องจากฤดูฝนของเวียดนาม โดยโรงงานของ Jinyu จะไต่กำลังการผลิตสู่การผลิตเต็มที่ในเดือนพฤษภาคม 
โรงงานแห่งนี้จะมีกำลังการผลิตยางล้อรถบรรทุก/รถบัสเต็มที่อยู่ที่ 7.5 ล้านหน่วยต่อปี โดยบริษัทยังผลิตยางล้อที่โรงงานในจังหวัด Shandong ประเทศจีนร่วมด้วย

บริษัทกล่าวว่า คำมั่นสัญญาของบริษัทต่อลูกค้าคือ “เวลาพิสูจน์คุณภาพ” และโครงการเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายภาพรวมของการสร้างกระบวนการการผลิตที่ “ลีน” ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอัตโนมัติ 

บริษัท Jinyu ก่อตั้งเมื่อปี 1995 โดยมีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตประกอบด้วย: 
โฟกัสที่ระบบอัตโนมัติและความแม่นยำเพื่อลดความเข้มข้นแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้มั่นใจถึงการดำเนินงานที่ถูกต้องของอุปกรณ์ต่าง ๆ
การรวบรวมแบบออนไลน์และการควบคุมที่มีประสิทธิผลของมาตรฐานด้านคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการของการผลิตเพื่อการันตีผลิตภัณฑ์ที่ “เสถียรและเชื่อถือได้” 
สนับสนุนระบบอัตมัติเพื่อปรับปรุงสายการผลิต โลจิสติกส์ และโกดัง
โฟกัสที่การผนวกรวมมรดกของบริษัทในเรื่อง “วินัยการบริหารจัดการโรงงาน” การเพิ่มจำนวนพนักงานที่สำคัญและให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงาน และ
“ทำให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งในการคัดเลือกอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานอินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม การไหลของวัสดุ (material flow) และการไหลของข้อมูล (information flow) เพื่อเข้าใจถึงวงจรชีวิตทั้งหมดของยางล้อดิจิทัลและการบริหารจัดการอัจฉริยะ”

บริษัทวางจำหน่ายสินค้าใน 4 แบรนด์ คือ Amulet, Blacklion, Eudemon และ Jinyu

ที่มา  https://www.tirebusiness.com/news/jinyu-tire-starts-truck-tire-production-vietnam-plant

27/04/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม