บริษัท SimpleTire เปิดตัว SimpleSnap สำหรับการซื้อยางล้อ


บริษัท SimpleTire เปิดตัว SimpleSnap ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มอำนาจการซื้อให้แก่ผู้ขับขี่และช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาได้ 
บริษัทกล่าวว่า SimpleSnap จะแสดงให้เห็นกระบวนการที่ไร้รอยต่อสำหรับผู้ใช้งานที่จะเริ่มการซื้อยางล้อด้วยรูปภาพจากสมาร์ทโฟน ด้วยการใช้ประโยชน์จากแพลทฟอร์มการค้นหาด้วยรูปซึ่งบริษัทได้จับมือทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีหลายราย บริษัทกล่าวว่า SimpleSnap จะให้ผู้ขับขี่ถ่ายภาพยางล้อปัจจุบันของพวกเขาด้วยสมาร์ทโฟน อัพโหลดขึ้นไปยังเว็บของ SimpleTire และจะได้รับคำแนะนำชั้นยอดเกี่ยวกับยางล้อที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละคน 

บริษัท SimpleTire กล่าวว่าได้ทดสอบ SimpleSnap กับคนกว่า 100 คนที่ส่งภาพถ่ายเข้ามากว่า 1,000 ใบ การเปิดตัว SimpleSnap เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจาก บริษัท SimpleTire ได้ปรับภาพลักษณ์ในด้านประสบการณ์ผู้ใช้งาน เว็บไซต์ และการรับรู้แบรนด์ขึ้นใหม่ 

ที่มา  https://www.tirereview.com/simpletire-simplesnap-tire-buying/

08/04/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม