ก.เกษตรฯ สั่งทุกหน่วยเร่งแก้ไขปัญหาราคายาง ผุดโมเดล 3 ขาช่วยเกษตรกร


ก.เกษตรฯ สั่งทุกหน่วยเร่งแก้ไขปัญหาราคายาง ปิ๊งไอเดียโมเดล 3 ขา ช่วยสนับสนุนโรงงานและเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้ราคายางและเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยเร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาราคายางตกต่ำ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมแนวคิด บิสซิเนสโมเดล Business model หรือโมเดล 3 ขา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย กยท. จะเป็นแกนหลัก หรือขาที่ 1 ในการจะทำหน้าที่อุดหนุนสินเชื่อ ส่วนเกษตรกรมีหน้าที่ หรือ ขาที่ 2 จะทำหน้าที่ ส่งวัตถุดิบ เพื่อให้โรงงาน หรือขาที่ 3 ใช้สมรรถภาพกำลังในการผลิตเต็มที่ ทุกฝ่ายจะร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายางพารา และช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมากขึ้น

"ธุรกิจโมเดล 3 ขา จะเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างกันคนละทาง 2 ทาง ถ้าทุกคนร่วมมือกัน ทุกอย่างจะดีขึ้นทั้งยังทำให้ต้นทุนลดลง กำไรจะตกอยู่ที่ชาวบ้านมากขึ้น แต่หากทุกคนยังไม่ร่วมมือกันก็จะไม่สามารถก้าวไม่พ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน ทุกคนก็จะอยู่ไม่ได้ พังไปทั้งระบบ" นายณกรณ์ กล่าว

นายณกรณ์ กล่าวต่อว่า สำหรับโมเดลนี้ได้ทยอยทำในบางพื้นที่ที่มีความพร้อม เช่น ยางก้อนถ้วย จะทำมากที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง 99% ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนภาคใต้ จะเน้นเรื่องน้ำยาง คงต้องดูความพร้อมความต้องการของแต่ละพื้นที่ว่าต้องการอะไร มีความถนัดด้านไหน ค่อยจับโมเดลธุรกิจมาถ้าเราบริหารจัดการดี มีระบบการแปรรูปที่ดี จะสามารถแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำได้อย่างมั่นคง ไม่ใช่ถึงเวลาก็มานั่งแก้ปัญหากัน แต่สถานการณ์ยางปีนี้ค่อนข้างดีจึงไม่ค่อยกังวล เพราะ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถุงมือยาง ก็ยังมีความต้องการสูง.

ที่มา https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2060932


31/03/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม