ราคาน้ำยางธรรมชาติ “สูงขึ้นอย่างมาก” เมื่อความต้องการถุงมือยางเพิ่มสูง


กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย - ราคาน้ำยางธรรมชาติสูงขึ้นมาก เนื่องจาก อุปทานไม่เพียงพอ มีความต้องการสูงในกลุ่มผู้ผลิตถุงมือ และปัญหาอุปทานของไนไตร จากข้อมูลของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC)

รายงาน market intelligence ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน ระบุว่า อุปทานของน้ำยาง “ต่ำผิดปกติ” ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 

รายงานระบุว่า “ผู้ผลิตถุงมือยางไม่สามารถส่งมอบถุงมือยางได้ตามยอดสั่งซื้อจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วง 6 เดือนก่อนหน้า”

ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังหยุดเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีการผลิตยางธรรมชาติในประเทศจีน

“สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทผู้ผลิตถุงมือยางในจีนหาซื้อยางธรรมชาติจากต่างประเทศในราคาที่สูงกว่า เพื่อทดแทนความต้องการจากตลาดในประเทศ” ANRPC ระบุ

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น และการหยุดชะงักของอุปทานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทำให้ไนไตรแพงขึ้นกว่าปกติและไม่เป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือ

ข้อมูลจากสมาคมฯ ระบุว่าตลาดท้องถิ่นของกัวลาลัมเปอร์เห็นว่าราคายางธรรมชาติสูงขึ้นร้อยละ 21.7 ภายในไม่กี่วัน ตั้งแต่วันที่ 15-26 กุมภาพันธ์ ซึ่งราคาน้ำยางดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรสวนยางหันมาขายน้ำยางสดแทนการขายในรูปแบบยางก้อนถ้วย หรือยางแผ่น

ที่มา https://www.rubbernews.com/latex/nr-latex-prices-substantially-higher-gloves-demand-surges 

29/03/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม