อินโดนีเซียขยายความร่วมมืออุตสาหกรรมยางล้อไปที่จีน


Djauhari Oratmangun เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศจีน เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อให้แข่งขันได้ในระดับโลก อินโดนีเซียจึงร่วมมือกับอุตสาหกรรมของจีน  Oratmangun เชื่อว่าความร่วมมือระดับทวิภาคระหว่างอินโดนีเซียและจีน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จสูง
นี่เป็นความหวังที่จะได้เป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” (comprehensive strategic partnership” ระหว่างอินโดนีเซียและจีนในอนาคต “ความร่วมมือกับจีนจะเพิ่มคุณค่าในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อในอินโดนีเซีย คาดว่าจะทำให้อุตสาหกรรมยางล้ออินโดนีเซียมีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก” เอกอัครราชทูตกล่าว
อินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกยางธรรมชาติ (NR) อันดับ 2 ของโลกในปี 2019 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 29.8% ของมูลค่าการส่งออกยางของโลก
เมื่อไม่นานนี้ อินโดนีเซีย โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการค้า สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งอินโดนีเซีย สมาคมผู้ผลิตยางล้ออินโดนีเซีย และบริษัทของอินโดนีเซียจำนวนหนึ่ง ได้เข้าร่วมงานยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์นานาชาติ (International Auto Tire and Accessories Exhibition) ในจังหวัด Shandong ประเทศจีน

ที่มา  http://rubberjournalasia.com/indonesia-extends-cooperation-in-tyre-industry-to-china/

11/02/2021

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม