บริษัท Goodyear มองว่าภาษีการนำเข้ายางล้อกลุ่ม P/LT มีผลต่อบริษัทเล็กน้อยเท่านั้น


AKRON — บริษัท Goodyear ไม่คิดว่าการขึ้นภาษีการนำเข้ายางล้อจากเกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม จะมีผลกระทบมากนักต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากกลุ่มที่บริษัทมุ่งเน้นคือกลุ่มพรีเมี่ยม แต่ประเทศเหล่านี้สมควรถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มหรือไม่

“ตามหลักการทั่วไปของบริษัท Goodyear พวกเรามีแนวโน้มที่จะผลิตในสิ่งที่พวกเราขาย” คุณ Darren Wells CFO ของบริษัทบอกแก่นักวิเคราะห์ทางการเงินในการประชุมทางโทรศัพท์ในเรื่องผลทางการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 2

“ดังนั้น ในด้านการนำเข้าหรือการส่งออก ภาษีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเราเท่าไรนัก และการกระทำเหล่านี้มีแนวโน้มจะกระทบต่อตลาดกลุ่มล่างมากกว่า และไม่ใช่สิ่งที่จะกระทบตลาดกลุ่มพรีเมี่ยมที่บริษัทให้ความสำคัญ”

คุณ Wells ตอบคำถามเกี่ยวกับการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนของกระทรวงการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ ในสินค้ายางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กและรถยนต์ส่วนบุคคลที่นำเข้ามาจากเกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

“แต่ลองคิดดูว่า ท้ายที่สุด พวกเราไม่ได้คาดว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อพวกเราอย่างมากมายในด้านของปริมาณ เนื่องจากว่าพวกเราให้ความสนใจกับตลาดกลุ่มพรีเมี่ยม” เขากล่าว “ดังนั้น แม้จะมีเรื่องนี้ที่เข้ามาสะเทือนอุตสาหกรรมเกิดขึ้น แต่พวกเราก็จะทำตามสิ่งที่พวกเราทำในครั้งที่ผ่านมา คือเดินตามเกมของพวกเราและเดินตามกลยุทธ์ของพวกเรา และพวกเราก็ยินดีที่จะทำตามนั้น”

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/goodyear-sees-little-effect-possible-plt-tire-import-duties


12/11/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม