โรงงาน Bridgestone ได้รับฉายา ‘ดาวรุ่ง’ (Rising star) จากกรมแรงงานในรัฐ North Carolina (N.C. Dept. of Labor)


WILSON, N.C. - กรมแรงงานของ North Carolina (North Carolina Department of Labor) ได้ให้เกียรติบัตรอีกครั้งแก่โรงงานยางล้อรถยนต์ ของบริษัท Bridgestone Americas ว่าเป็น Rising Star ในโครงการ Carolina Star

โครงการนี้เล็งเห็นว่านายจ้างและพนักงานของโรงงานได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยและระบบการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมอัตราการเจ็บป่วยและบาดเจ็บให้อยู่ในระดับต่ำ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันโดยความสมัครใจ (Voluntary Protection Program: VPP) ของ สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Labor's Occupational Safety and Health Administration: OSHA)

โรงงานแห่งนี้มีอายุ 46 ปี มีศักยภาพในการผลิตยางเรเดียลสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็ก รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนตามที่ลูกค้ากำหนด โรงงานมีพนักงานกว่า 1,800 คน ทำให้โรงงานนี้เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดใน Wilson County

ที่ Bridgestone Americas สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้ที่เข้ามาในโรงงาน คือ ค่านิยมองค์กรที่สำคัญที่สุด และที่โรงงาน Wilson ได้รับการรับรองอีกครั้งว่าเป็น Rising Star เป็นสิ่งสะท้อนของความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง NCDOL โรงงานยางล้อ Wilson และพนักงานและผู้รับจ้างทุกคนในโรงงาน” Vergil Norrod ผู้จัดการโรงงาน Wilson กล่าว

การได้รับเกียรติบัตรสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งมั่น ความทุ่มเท และความอุตสาหะ ของพนักงานของเราทุกคน ที่ให้ใจและจิตวิญญาณกับการทำงานในทุกๆ วัน ทุกคนภาคภูมิใจกับการร่วมลงมือลงแรง จนได้รับความสำเร็จนี้   การที่เราใช้กระบวนการความปลอดภัยในโรงงาน ทำให้พวกเราสามารถส่งมอบยางล้อคุณภาพสูงให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ Carolina Star ออกแบบมาเพื่อให้คนได้รับรู้และส่งเสริมมาตรการความปลอดภัยและการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งรัฐ ผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมมือกับ OSHA Division ของ NCDOL เพื่อพัฒนาและทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/bridgestone-plant-named-rising-star-nc-dept-labor

16/10/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม