โครงการปรับปรุงสถานบิน NYC จะใช้แผ่นยางรองบริเวณก่อสร้างจากยางรีไซเคิล


บริษัท RubberForm Recycled Products (RubberForm) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางรีไซเคิลในนิวยอร์ก  กำลังจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกนำไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมูลค่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐที่ทำการก่อสร้างปรับปรุงบางส่วนของสนามบิน LaGuardia ในเมืองนิวยอร์ก ซึ่งประกอบไปด้วยเทอร์มินัลใหม่ของเดลต้าแอร์ไลน์ ที่มีถึง 37 เกท และ 4 อาคารเทียบเครื่อง รวมถึงพื้นที่ล็อบบี้ พื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณรับกระเป๋า และพื้นที่ให้เช่าใหม่ บริษัท RubberForm กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เสื่อยาง Trackout Control Mats ของบริษัทจะถูกนำไปใช้งานเพื่อช่วยไม่ให้ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างนำเศษวัสดุจากพื้นที่ก่อสร้างออกไปสู่บนถนนเมื่อออกจากบริเวณก่อสร้าง

Trackout Control Mats ของบริษัท RubberForm ทำมาจากวัสดุคอมโพสิตรีไซเคิล 100% และออกแบบมาเพื่อแข่งขันกับวิธีการที่ใช้ในการควบคุมเศษวัสดุอื่น ๆ เช่น การใช้กรวด การใช้แผ่นโลหะ การใช้แผ่นพลาสติก และการฉีดล้าง บริษัทอธิบายว่า แผ่นยางนี้จะช่วยยานพาหนะในการก่อสร้าง ด้วยมันสามารถดึงเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น ดินหรือหิน ออกมาได้ เมื่อยานพาหนะนั้นวิ่งขึ้นไปบนแผ่นยาง

“เศษที่ติดมากับยานพาหนะในการก่อสร้างจะเป็นปัญหาตามมาได้หากไม่มีการควบคุมให้ดี โดยอาจก่อให้เกิดอันตรายในการขับขี่สำหรับผู้ขับขี่บนท้องถนน และสร้างมลพิษทางอากาศและทางน้ำได้ด้วย” บริษัท RubberForm กล่าว

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/reconstruction-project-in-major-nyc-airport-to-use-recycled-rubber-construction-mats/


23/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม