GOODYEAR จะบริจาคเงินมูลค่าเทียบเท่าอาหาร 100 มื้อให้แก่โครงการ FEEDING AMERICA สำหรับยางล้อที่ขายได้ทุกเส้น


Akron, รัฐโอไฮโอ - เพื่อช่วยบรรเทาความกดดันด้านอาหารของอเมริกาที่ต้องจัดเตรียมอาหารให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด COVID-19 Roll by Goodyear ซึ่งเป็นผู้ขายและติดตั้งยางล้อใน Philadelphia และ Washington, D.C. จะบริจาคเงินสำหรับซื้ออาหาร 100 มื้อ ให้แก่โครงการ Feeding America ในยางล้อทุกเส้นที่ขายออกไป การบริจาคนี้ครอบคลุมถึงยางล้อทุกเส้นที่ซื้อผ่าน www.rollbygoodyear.com หรือที่ร้าน Roll by Goodyear ทุกสาขาไปจนถึง 30 มิถุนายน “พวกเราเห็นผลกระทบที่รุนแรงของการแพร่ระบาดนี้ที่มีต่อเพื่อนบ้านของพวกเราในพื้นที่ Philadelphia และ Washington, D.C.Seth Klugherz  ประธานของ Roll by Goodyear กล่าว “พวกเราภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการ Feeding America เพื่อช่วยองค์กรนี้จัดหาอาหารที่จำเป็นต่อชุมชนต่าง ๆ ที่สูญเสียรายได้และหันหน้ามาพึ่งพาโครงการอาหารเพื่อรับการช่วยเหลือ” Roll by Goodyear มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้การซื้อและการติดตั้งยางล้อมีความง่ายมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมเช่นทุกวันนี้ ในขณะที่ชาวอเมริกามีความกังวลเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน Roll by Goodyear จะให้บริการที่ไม่ต้องมีการสัมผัสตลอดทั้งกระบวนการซื้อและติดตั้งยางล้อ โดยสามารถซื้อยางล้อออนไลน์หรือผ่านโทรศัพท์ และลูกค้าสามารถกำหนดเวลาให้ร้านยางล้อเคลื่อนที่ไปยังบ้านของลูกค้า ลานจอดรถที่ทำงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมที่โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมมผัสโดยตรงกับผู้อื่น และบริการติดตั้งยางล้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ Roll by Goodyear ยังให้บริการแบบมืออาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปรับและส่งคืนยานพาหนะของลูกค้าเพื่อให้บริการด้านยางล้อในที่ที่ลูกค้าต้องการ สำหรับมาตรการป้องกันต่าง ๆ เพิ่มเติม สมาชิกของทีมที่ให้บริการรับรถของลูกค้าจะใส่ถุงมือและใช้ผ้าคลุมพวงมาลัย เบาะ และผ้ายางรองพื้น เพื่อป้องกันการสัมผัสภายในตัวรถ ทุกจุดที่มีการสัมผัสจะถูกฆ่าเชื้อทั้งตอนเข้าใช้งานและออกจากตัวรถ

ที่มา https://www.rubberworld.com/news.asp?id=29588

25/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม