บริษัท MICHELIN ได้คะแนนสูงในการสำรวจความพึงพอใจผู้บริโภคของ J.D. POWER


ผู้ขับขี่ให้คะแนนความพึงพอใจแก่บริษัท Michelin ในระดับสูง ใน 2 จาก 3 ด้าน ในการศึกษาความพึงพอใจยางล้อที่เป็นอุปกรณ์ดั้งเดิม (Original Equipment Tire Customer Satisfaction Study) ประจำปีของบริษัท J.D. Power

บริษัท Michelin ได้รับการยกย่องในกลุ่มรถยนต์หรูและรถบรรทุก/เอนกประสงค์  นี่เป็นการได้อันดับสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 17 ในกลุ่มรถยนต์หรู และอันดับสูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในกลุ่มรถบรรทุก/เอนกประสงค์  โดยบริษัท Michelin ได้อันดับที่ 2 ในกลุ่มรถยนต์นั่ง

การศึกษาความพึงพอใจยางล้อที่เป็นอุปกรณ์ดั้งเดิมของสหรัฐฯ ประจำปี 2020 ได้มาจากการตอบของเจ้าของรถยนต์รุ่นปี 2018 และ 2019 กว่า 26,000 ราย ความพึงพอใจถูกวัดใน 4 ด้าน คือ ความสึกหรอของยางล้อ การขับขี่ รูปลักษณ์ของยางล้อ และการยึดเกาะ/ควบคุมรถ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจยางล้อที่เป็นอุปกรณ์ดั้งเดิม ประจำปี 2020 สามารถดูได้ที่ https://www.jdpower.com/business/automotive/us-original-equipment-tire-customer-satisfaction-study

ที่มา https://www.tirereview.com/michelin-jd-power-customer-satisfaction/


26/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม