บริษัท BRIDGESTONE ปิดโรงงานในญี่ปุ่นชั่วคราว


บริษัท Bridgestone Corporation ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม เกี่ยวกับการปิดโรงงานในญี่ปุ่น  ชั่วคราวแบบมีการแบ่งระยะ เนื่องจากสถานการณ์ของตลาดและการลดลงของอุปสงค์

ชื่อโรงงาน

ที่ตั้ง

ผลิตภัณฑ์หลัก

ช่วงที่ปิด

โรงงาน Kurume

Fukuoka

ยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง

28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน

ยางล้อสำหรับอากาศยาน

24 ถึง 25 พฤษภาคม
27 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน
3 ถึง 4 มิถุนายน
และ 6 ถึง 7 มิถุนายน

โรงงาน Tokyo AC Tire

Tokyo

ยางล้อใหม่และยางหล่อดอก สำหรับอากาศยาน

24 ถึง 25 พฤษภาคม
27 ถึง 29 พฤษภาคม
31พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน
4 มิถุนายน และ
6 ถึง 8 มิถุนายน

โรงงาน Nasu

Tochigi

ยางล้อสำหรับรถยนต์นั่งและจักรยานยนต์

28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน

โรงงาน Hikone

Shiga

ยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง

28 ถึง 31พฤษภาคม

โรงงาน Tosu

Saga

ยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง

โรงงาน Tochigi

Tochigi

ยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง รถบรรทุกและรถบัส

28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน

โรงงาน Amagi

Fukuoka

ยางล้อสำหรับรถบรรทุกและรถบัส

โรงงาน Hofu

Yamaguchi

ยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง ยางล้อออฟโร้ดสำหรับยานพาหนะทำเหมืองและก่อสร้าง

โรงงาน Kumamoto

Kumamoto

รางยาง (Rubber Tracks)

26 ถึง 31 พฤษภาคม

ท่อไฮโดรลิค

29 ถึง 31 พฤษภาคม

โรงงาน Seki

Gifu

ท่อไฮโดรลิค

28 ถึง 31 พฤษภาคม

โรงงาน Iwata

Shizuoka

ส่วนประกอบที่มีความเที่ยงตรงสูง (precision component) สำหรับสำนักงาน

26 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน

อุปกรณ์และยางป้องกันแรงสั่นสะเทือน

16 ถึง 17 พฤษภาคม
23 ถึง 24 พฤษภาคม
29 ถึง 31 พฤษภาคม
6 ถึง 7 มิถุนายน และ

14 มิถุนายน

โรงงาน Saga

Saga

Steel Code

28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน

 

บริษัท Bridgestone กล่าวว่า บริษัทติดตามสถานการณ์ไวรัสอย่างใกล้ชิด บริษัทจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกด้านเพื่อจะให้มั่นใจถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ในขณะที่ยังดูแลความต้องการของลูกค้าและตลาด

ที่มา https://www.tirereview.com/bridgestone-temporarily-shuts-down-japan-plants/


17/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม