บริษัท Michelin ให้คำมั่นต่อการกลับมาเริ่มต้นใหม่ทางเศรษฐกิจในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


CLERMONT-FERRAND, ประเทศฝรั่งเศสบริษัท Michelin เข้าร่วมในข้อเริ่มซึ่งนำโดยมูลนิธิ Solar Impulse Foundation ในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อส่งเสริมด้านความยั่งยืนและทำให้เศรษฐกิจเกิดการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Solar Impulse และพันธมิตรอีก 11 ราย ได้ส่งเสริมวิสัยทัศน์ที่จะ “สร้างโมเดลด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนรูปแบบใหม่” โดยเน้นการใช้พลังงานที่สะอาดขึ้น ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

ในถ้อยแถลงเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม บริษัท Michelin ระบุว่า การไปร่วมในข้อริเริ่มดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ “ความยั่งยืนในทุกสิ่ง” ของบริษัท

“ความมุ่งหมายของพวกเราคือเพื่อจะบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืน ที่จะสร้างความสมดุลในเชิงคุณค่า ซึ่งหมายความว่า จะยังสามารถทำกำไรได้สำหรับบริษัทและเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานของพวกเรา สำหรับโลก และผู้อยู่อาศัยในโลก” Florent Menegaux CEO ของบริษัท Michelin กล่าวในถ้อยแถลง

บริษัท Michelin ระบุว่า ความสำเร็จของข้อริเริ่มนี้ โดยเฉพาะในยุคของโควิด-19 จะขึ้นอยู่กับการผสานผลประโยชน์ทั้งในมุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“โอกาสที่ท้าทายยิ่งนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมของเครือ Michelin Group ซึ่งได้กำหนดให้ วิสัยทัศน์ ความยั่งยืนในทุกสิ่งเป็นหัวใจของกลยุทธ์บริษัท” บริษัทกล่าว

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน บริษัท Michelin ระบุว่า บริษัททำงานร่วมกับโครงการจำนวนมาก ซี่งรวมถึงยางล้อที่ประหยัดพลังงานและวัสดุ การใช้วัสดุทางชีวภาพสำหรับการทำยางล้อและใช้ในยานยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิง

เครือยังได้ยืนยันอีกด้วยว่า บริษัท “ให้คำมั่นอย่างหนักแน่นต่อการปลูกยางพาราที่ยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการอนุรักษ์ความหลกหลายทางชีวภาพ”

 ที่มา https://www.rubbernews.com/tire/michelin-commits-environmentally-friendly-economic-restart18/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม