การยางแห่งประเทศไทยจะเริ่มลงทุนร่วมเพื่อการผลิตถุงมือ สำหรับโควิด-19


ความต้องการถุงมือยางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการระบาดของโควิด-19 อาจะทำให้ได้เห็นการยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand: RAOT) ตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางและถุงมือทางการแพทย์ที่มีกำลังการผลิต 1.8 พันล้านชิ้นต่อปี เร็ว ๆ นี้ โดยนายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรงงานนี้จะตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และคาดว่าจะลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท (15.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) อย่างไรก็ตาม ต้องมีการสรุปสัดส่วนการถือหุ้นกับหุ้นส่วนในการลงทุนร่วมนี้ต่อไปอีก

นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ระบุว่า RAOT กำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะก่อตั้ง Rubber Valley ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยางพาราแบบครบวงจร โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการวิจัยและพัฒนาประจำปี มูลค่า 400 ล้านบาท โดยจะให้มีการก่อตั้งที่พื้นที่ของ RAOT ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากการผลิตถุงมือยางของประเทศกว่า 46 พันล้านชิ้นต่อปีแล้ว นายประพันธ์ บุณยเกียรติ เชื่อว่า การใช้ถุงมือ หน้ากาก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ ของคนในประเทศจะกลายเป็นวิถีความปกติใหม่ภายหลังช่วงโควิด-19

ที่มา http://rubberjournalasia.com/thai-rubber-authority-to-start-jv-for-medical-gloves-production-for-covid-19/


05/06/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม