คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติให้บริษัท FREUDENBERG เข้าซื้อกิจการบริษัท LOW & BONAR


Weinheim, เยอรมนี ภายหลังจากบริษัท Freudenberg เผยแพร่ประกาศเสนอซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท Low & Bonar PLC เมื่อกันยายน 2019 บริษัท Freudenberg ได้ส่งคำร้องอย่างเป็นทางการไปเมื่อมีนาคม 2020 หลังจากได้หารืออย่างเข้มข้นและมีข้อตกลงเบื้องต้นกับคณะกรรมาธิการไปแล้ว เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรปภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยการควบรวมกิจการของ EU (EU Merger Regulation) ซึ่งได้มีการตัดสินใจสำหรับคำร้องดังกล่าวไปเมื่อ 17 เมษายน โดยคณะกรรมาธิการให้การอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข ภายใต้การทำงานระยะที่ 1 ของกฎ EUMR ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการจะสำเร็จหรือไม่ยังขึ้นอยู่กับการทำตามและการงดเว้นสิทธิ์ตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อยู่ในข้อเสนอซื้อ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติแผนการจัดการโดยศาลสก็อตแลนด์ และเมื่อพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงยังไม่สามารถระบุตารางเวลาที่ชัดเจนว่าจะดำเนินธุรกรรมนี้แล้วเสร็จเมื่อไร การประกาศครั้งต่อไปจะออกมาตามความเหมาะสม

ที่มา http://www.rubberworld.com/news.asp?id=29436


07/05/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม