คลังเสนอครม.ขยายเวลาคง VAT 7%/ก.เกษตรฯ เสนอมาตรการประกันรายได้ชาวสวนยาง


รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในการประชุม โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 10% เป็น 7% ต่อไปอีก จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.นี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบประมาณกว่า 7 หมื่นล้านบาท สำหรับมาตรการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง
นอกจากนี้จะมีการพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน โพดุล
ขณะที่ต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องกำหนดวันอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ กรณีนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ตามที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งวิปรัฐบาลเสนอกรอบวันอภิปรายคือ 11-12 กันยายน โดยจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้ เพื่อพิจารณาว่าจะให้เปิดอภิปรายในวันใด และจะอภิปราย 1 หรือ 2 วัน

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq02/3036469

03/09/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม