กลุ่มยางพารา: ความต้องการยางพาราธรรมชาติเพิ่มขึ้น อุปทานลดลง


สิงคโปร์อุปทานยางพาราธรรมชาติของโลกลดลง 5.1% ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2019 ไปที่ 3.95 ล้านเมตริกตัน จาก 4.16 ล้าน ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2018 ตามตัวเลขล่าสุดจากสมาคมประเทศผู้ผลิตยางพาราธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries)

ในระหว่างช่วงเดียวกัน การบริโภค NR ของโลกเพิ่มขึ้น 1% ไปที่ 4.59 ล้านตัน จาก 4.54 ล้าน ANRPC กล่าวในรายงาน Natural Rubber Trends & Statistics ฉบับเมษายน 2019 ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน

 การขาดแคลนตามฤดูกาลของวัตถุดิบเกิดเนื่องจากฤดูหนาว ร่วมกับการลดลงของการส่งออกภายใต้แนวทางปริมาณการส่งออกที่ตกลงกัน (Agreed Exports Tonnage Scheme) ที่พัฒนาโดยประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นตัวเสริมความแข็งแกร่งของราคา NR ในตลาดสำคัญ Nguyen Ngoc Bich เลขาธิการ ANRPC กล่าว

“นอกจากนี้ ราคา NR ยังได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ที่ส่งสัญญาณโดยธนาคารกลางสหรัฐ” Nguyen กล่าว

International Rubber Study Group ได้ออก World Rubber Industry Outlook เมื่อ 16 กรกฎาคม ซึ่ง IRSG กล่าวว่า คาดว่าจะเห็นการเติบโตของความต้องการ NR ที่ชะลอตัวลงในปี 2019 เมื่อเทียบกับปี 2018

ความต้องการ NR ระดับโลกเพิ่มขึ้น 4.2% ไปที่ 13.78 ล้านตันในปี 2018 ตามรายงานของ IRSG โดย IRSG ระบุว่าการเติบโตของความต้องการจะลดลงมาที่ 2.3% และ 14.1 ล้านตันในปี 2019 การเติบโตในปี 2020 จะชะลอตัวลงไปอีกที่ 1.8% IRSG กล่าว

 

ที่มา https://www.tirebusiness.com/news/rubber-groups-demand-natural-rubber-increases-supply-decreases

 


06/08/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม