รัฐบาลของอินเดียพิจารณาการใช้ยางที่มีการปรับปรุงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน


รัฐบาลอินเดีย กำลังพิจารณาเรื่องการใช้ซิลิโคนและยางพาราในการผลิตยางล้อเพื่อพัฒนาความทนทานรวมทั้งการใช้ไนโตรเจนแทนอากาศปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อากาศถูกแทนด้วยไนโตรเจนเพื่อลดโอกาสการระเบิดของยางล้อที่มีความร้อนสูงเกินไป การประกาศนี้ออกมาภายหลังจากอุบัติเหตุทางถนนที่ถึงแก่ชีวิตบนทางด่วน Noida-Agra Yamuna ตามข้อมูลจากนาย Nitin Gadkari รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินเดีย

Gadkari กล่าวว่า รัฐบาล Uttar Pradesh (UP) ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุนี้ที่เกิดบนทางหลวงที่ทำจากซีเมนต์-คอนกรีต และจะดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ในขณะนี้ UP  ถือเป็นลำดับต้น ๆ ที่มีอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในอินเดีย

กระทรวงคมนาคมทางถนนและทางหลวง ได้รับมอบหมายให้รับภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงแห่งชาติในประเทศ – Gadkari กล่าวว่า รัฐบาลกลางได้เตรียมงบประมาณ 140 ล้านรูปี (2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งรวมถึงการผลิตยางล้อแบบใหม่และการบำรุงรักษาด้วย

ในขณะเดียวกัน นโยบายความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติได้ระบุมาตรการเชิงนโยบายไว้มากมาย เช่น การส่งเสริมความตระหนัก การสร้างฐานข้อมูลความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ซี่งครอบคลุมการใช้ระบบการคมนาคมอัจฉริยะและการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัย

โดยนาย Gadkari เอง สนับสนุนการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านยานยนต์เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน “กระทรวงได้จัดทำกลยุทธ์หลากหลายมิติเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนที่อยู่บนฐานของการศึกษา วิศวกรรม (ทั้งของถนนและยานพาหนะ) การบังคับใช้ และการดูแลฉุกเฉิน นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมทางถนนและทางหลวงได้ก่อตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอขึ้นในแต่ละอำเภอของประเทศ เพื่อส่งเสริมความตระหนักในกลุ่มผู้ใช้ถนน โดยมีสมาชิกรัฐสภาของอำเภอเป็นประธาน”

ทั้งนี้ นาย Gadkari กล่าวว่า ในประเทศต้องการผู้ขับขี่ที่ผ่านการฝึกอบรมอยู่ 2.5 ล้านคน และยังได้จัดทำรายการของแนวทางเพื่อพัฒนาสภาพของถนนไว้ด้วย

 

ที่มา http://rubberjournalasia.com/indias-govt-considers-modified-tyres-to-reduce-road-accidents/

 


24/07/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม